Ky Hoa Hotel

1 Hotel

Vietnam

Ky Hoa Hotel

238 Đ. 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam                          

75 Rooms